Thông tin sản phẩm
  • Storm GX Ultra Blade
  • Dài 4cm - Nặng 7.5g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
GX Ultra Blade 7.5g BG 95,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 7.5g CLN 95,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 7.5g FT 95,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 7.5g KK 95,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 7.5g UVCG 95,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 7.5g UVSI 95,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 7.5g PW 95,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 7.5g RH 95,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 7.5g HT 95,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị