Thông tin sản phẩm
  • Storm GX Ultra Blade
  • Dài 4.5cm - Nặng 10g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
GX Ultra Blade 10g BG 115,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 10g CLN 115,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 10g FT 115,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 10g HT 115,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 10g KK 115,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 10g UVCG 115,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 10g UVSI 115,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 10g PW 115,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 10g RH 115,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị