Thông tin sản phẩm
  • Super Long-casting
  • Tight swimming action
  • Fast sinking to reach predator at variable depths
  • Track straight at high speed retrieves
  • Flashy holographic patterns

Dài thân: 11cm

Nặng: 42g

Lặn sâu: đa dạng - loại chìm (sinking)

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Storm SoRun Heavy Minnow SRHM110S KB 200,000
Mua Hàng
Storm SoRun Heavy Minnow SRHM110S SPM 200,000
Mua Hàng
Storm SoRun Heavy Minnow SRHM110S BSRD 200,000
Mua Hàng
Storm SoRun Heavy Minnow SRHM110S DGP - sơn 2 mặt 200,000
Mua Hàng
Storm SoRun Heavy Minnow SRHM110S NF 200,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị