Thông tin sản phẩm
  • Cap Saver - Dây giữ nón khỏi bay lúc gió thổi mạnh
  • 1 đầu kẹp vào nón, 1 đầu kẹp vào cổ áo
  • Dây co dãn
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Cap Saver CS-3 90,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị