Thông tin sản phẩm
  • Shore Jigging/Casting rod
  • Fuji SiC guide
  • Fuji reel seat
  • All made in Japan
  • 103H phù hợp với máy Daiwa 4500-6000; Shimano 8000-14000.
  • 911EMH phù hợp với máy Daiwa 3500-4000; Shimano 5000-6000.
  • 102M Nano Plug phù hợp với Máy Daiwa 3500-6000; Shimano 5000-6000
  • 102M Nano Plug Model khoen SiC Titanium K guide
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài cần Chiều dài đóng Cân nặng Power Action Dải mồi Dây Số khoen Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Runner Exceed 102M Nano Plug Model 3.1m/2khúc159cm290gMediumRegular20-70gPE#1.5~39 16,000,000
Mua Hàng
Runner Exceed 103H Plug Rod 3.13m/2khúc162cm320gHeavyRegular120gPE#4-68 15,000,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị