Thông tin sản phẩm
  • Internal Rattle
  • Premium VMC Perma Steel Hook
  • Swimming Depth: Top water
  • Body length: 12cm
  • Weight: 40g
  • Hooks: #1/0
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Saltwater Skitter Pop 12 RH 264,000
Hết hàng
Saltwater Skitter Pop 12 CG 264,000
Hết hàng
Saltwater Skitter Pop 12 MU 264,000
Hết hàng
Saltwater Skitter Pop 12 CRH 264,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị