Thông tin sản phẩm
  • Dây Saltiga Braid 12 sợi
  • UVF - Ultra Volume Fiber làm dây mỏng, mềm hơn, mịn hơn giúp quăng xa hơn.
  • Evo Silicone - có lớp phủ ngoài silicone
  • Dây 5 màu - Câu biển offshore - Đánh dấu mỗi 10m, 5m và 1m
  • Cuộn 300m và 400m
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dia.(mm) Spool (m) Color LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Saltiga 12 Braid #2 0.24mm400m5 màu36LB16.2kg#2 2,000,000
Hết hàng
Saltiga 12 Braid #3 0.28mm400m5màu55LB24.8kg#3 2,000,000
Hết hàng
Saltiga 12 Braid #4 0.33mm400m5 màu68LB30.7kg#4 1,950,000
Hết hàng
Saltiga 12 Braid #5 0.37mm400m5 màu88LB39.7kg#5 1,950,000
Hết hàng
Saltiga 12 Braid #6 0.40mm400m5 màu100LB45.3kg#6 1,950,000
Hết hàng
Saltiga 12 Braid #2 0.24mm300m5màu36LB16.2kg#2 1,700,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị