Thông tin sản phẩm
  • Sufix 832 colour for Jigging/Casting
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Đường kính (mm) Cuộn (m) Màu LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Sufix 832 Colour 0.18mm300m5 màu20LB9.2kg1.2 900,000
Mua Hàng
Sufix 832 Colour 0.20mm300m5 màu26LB11.7kg1.5 825,000
Hết hàng
Sufix 832 Colour 0.24mm300m5 màu39LB17.5kg2.0 805,000
Hết hàng
Sufix 832 Colour 0.28mm300m5 màu50LB22.5kg3.0 805,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị