Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi Jig - loại chuôi dẹp
  • Mũi và thân lưỡi cứng, to hơn
  • Thích hợp cho kiểu Jig chậm
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Twin Pike Hyper DJ-98 1/03 đôi 150,000
Mua Hàng
Twin Pike Hyper DJ-98 2/02 đôi 150,000
Mua Hàng
Twin Pike Hyper DJ-98 3/02 đôi 150,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị