Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi Jig buộc sẵn
  • Độ dài trung bình
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Middle Pike DJ-78 #1/04cái 110,000
Mua Hàng
Middle Pike DJ-78 #2/04cái 110,000
Mua Hàng
Middle Pike DJ-78 #3/03cái 110,000
Mua Hàng
Decoy DJ-78 #4/02cái 110,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị