Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi đôi buộc sẵn Owner JT-27 
  • Dùng cho slow jigging
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Owner JT-27 Jigger Light #2/02 cặp/4 cái 100,000
Hết hàng
Owner JT-27 Jigger Light #3/02 cặp/4 cái 110,000
Hết hàng
Owner JT-27 Jigger Light #4/02 cặp/4 cái 120,000
Hết hàng
Owner JT-27 Jigger Light #5/02 cặp/4 cái 125,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị