Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi jig đôi buộc sẵn
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
D-Claw Twin assist hook #262 đôi 180,000
Mua Hàng
D-Claw twin assist hook #282 đôi 190,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị