Thông tin sản phẩm

VMC Light Jigging Assist Hook
Model: 7110RG
Sizes: 4,2 & 2/0

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
VMC Light Jigging Assist Hook 7110 #2/0 #2/05 cái buộc sẵn 70,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị