Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi jig đôi buộc sẵn.
  • Thích hợp cho kiểu Jig chậm.
  • Made in Japan.
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Decoy DJ-88 Twin Pike #2/02 đôi 130,000
Mua Hàng
Decoy DJ-88 Twin Pike #3/02 đôi 130,000
Mua Hàng
Decoy DJ-88 Twin Pike #4/02 đôi 150,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị