Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi Jig tóm sẵn
  • Size LL dành cho jig SeaRide 60g
  • Size L dành cho jig SeaRide 30g/40g
  • Size M dành cho jig SeaRide 20g
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Assist Hook Size LL LL2 cặp/4 cái 100,000
Mua Hàng
Assist Hook Size L L2 cặp/4 cái 100,000
Mua Hàng
Assist Hook Size M M2 cặp/4 cái 100,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị