Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi Jig buộc sẵn
  • Dây ngắn, thích hợp cho kiểu jig chậm (slow jigging)
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Decoy Short Pike DJ-77 2/0 #2/04cái 110,000
Mua Hàng
Decoy Short Pike DJ-77 3/0 #3/04cái 110,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị