Thông tin sản phẩm
  • NEW VMC 7117 Slow Jigging Assist Hook
  • Smooth PTFE coating increases penetration speed by 50%
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
VMC Jigging Assist Hook 7117 #2/010cái 100,000
Mua Hàng
VMC Jigging Assist Hook 7117 #3/09cái 100,000
Mua Hàng
VMC Jigging Assist Hook 7117 #4/08cái 100,000
Mua Hàng
VMC Jigging Assist Hook 7117 #5/07cái 100,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị