Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi Jig không ngạnh Kamaitachi
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Gamakatsu Kamaitachi 3/0 3/07cái 110,000
Mua Hàng
Gamakatsu Kamaitachi 4/0 4/06cái 110,000
Mua Hàng
Gamakatsu Kamaitachi 5/0 5/05 cái 110,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị