Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi phụ để gắn thêm vào mồi spinner, mồi mềm....
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Trailer TH-3C Chaser #13cái 80,000
Mua Hàng
Trailer TH-3C Chaser #1/03cái 80,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị