Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi mồi mềm cân chì sẵn
  • 6/0 chì 5g
  • 8/0 chì 9g
  • Có khoen dưới để móc thêm lưỡi hoặc thìa xoay
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Worm 130M 6/0 6/0 5g3cái/bịch 200,000
Mua Hàng
Worm 130M 8/0 8/0 9g3cái/bịch 200,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị