Thông tin sản phẩm
  • Decoy Decibo VJ-36
  • Đầu jig dùng với mồi mềm
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Decibo VJ-36 #1/0 - 3.5g5 cái 65,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị