Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi đơn dùng cho mồi stickbait/plug
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Decoy JS-5 casting single #2/08cái 210,000
Mua Hàng
Decoy JS-5 casting single 3/06cái 210,000
Mua Hàng
Decoy JS-5 casting single 4/05cái 210,000
Mua Hàng
Decoy JS-5 casting single 5/04cái 210,000
Hết hàng
Decoy JS-5 casting single #6/03 cái 210,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị