Thông tin sản phẩm

3X Worm Hook

Black Nickel

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
VMC HD Worm Hook 7317 3/05cái/bịch 80,000
Mua Hàng
VMC HD Worm Hook 7317 4/04cái/bịch 80,000
Mua Hàng
VMC HD Worm Hook 7317 5/04cái/bịch 80,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị