Thông tin sản phẩm
  • Decoy Zero Dan WOrm 217
  • Dùng cho mồi mềm.
  • Câu kiểu Jika hoặc Drop Shot
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Zero Dan Worm 217 #1/0 - 5g2 65,000
Hết hàng
Zero Dan Worm 217 #2/0 - 5g2 65,000
Hết hàng
Zero Dan Worm 217 #3/0 - 7g2 75,000
Hết hàng
Zero Dan Worm 217 #4/0 - 7g2 75,000
Hết hàng
Decoy Zero Dan Worm 217 5/0 - 7g2 cái 75,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị