Thông tin sản phẩm
  • Đầu Jig
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Decoy Decibo SV-43B 10g/Đầu đen #2/0 - 10g1cái 85,000
Hết hàng
Decoy Decibo SV-43B 14g/Đầu đen #3/0 - 14g1cái 85,000
Hết hàng
Decoy Decibo SV-43B 10g/Đầu đỏ #2/0 - 10g1cái 85,000
Hết hàng
Decoy Decibo SV-43B 14g/Đầu đỏ #3/0 - 14g1cái 85,000
Hết hàng
Decibo SV-43B 7g/Đầu đỏ #1/0 - 7g1cái 75,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị