Thông tin sản phẩm
  • VMC Jig head 7161CX
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
VMC 7161CX - 2.5g Lưỡi #4 - Chì 2.5g5 90,000
Mua Hàng
VMC 7161CX - 3.5g Lưỡi #4 - Chì 3.5g5 90,000
Mua Hàng
VMC 7161CX - 4.5g Lưỡi #4 - Chì 4.5g5 90,000
Mua Hàng
VMC 7161CX - 7g Lưỡi #2 - Chì 7g5 100,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị