Thông tin sản phẩm
  • High Carbon Steel 
  • Extra Wide Gap
  • Sizes available: #1, #2, #4, #6
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
VMC Inline Hook V7237TI #68cái 80,000
Mua Hàng
VMC Inline Hook V7237TI #48cái 80,000
Mua Hàng
VMC Inline Hook V7237TI #26 cái 80,000
Mua Hàng
VMC Inline Hook V7237TI #16cái 80,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị