Thông tin sản phẩm
  • Đầu Jig SV-45
  • Made in japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Slide Bomb SV-45 #2 - 3.5g3cái 70,000
Hết hàng
Slide Bomb SV-45 #3 - 5g3cái 70,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị