Thông tin sản phẩm
  • VMC Inline HookV7266TI
  • Hi carbon steel
  • Extra wide gap
  • Forged
  • Needle sharp
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
VMC Inline Hook V7266TI #1/04cái 110,000
Mua Hàng
VMC Inline Hook V7266TI #3/04cái 110,000
Mua Hàng
VMC Inline Hook V7266TI #5/03cái 110,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị