Thông tin sản phẩm
  • Decoy Zero Dan Rock Worm 313
  • Câu kiểu drop shot
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Zero Dan Rock Worm 313 #1/0 - 14g2cái 85,000
Hết hàng
Zero Dan Rock Worm 313 #2/0 - 18g2cái 90,000
Mua Hàng
Zero Dan Rock Worm 313 #3/0 - 21g2 90,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị