Thông tin sản phẩm
  • Owner Twist Lock Flashy Swimmer
  • Dùng với mồi mềm để tăng sự thu hút cá
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Owner Twist Lock Flashy Swimmer 1/0 - 1/8 Lưỡi 1/0 chì nặng 3.5g2 cái/bịch 90,000
Hết hàng
Owner Twist Lock Flashy Swimmer 3/0 - 3/16 Lưỡi 3/0 chì nặng 6g2 cái/bịch 90,000
Hết hàng
Owner Twist Lock Flashy Swimmer 5/0 - 7g 5/0 - chì nặng 7g2 90,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị