Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi Chinu chuôi dẹt
  • Cực kỳ sắc bén
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Chinu chuôi dẹt #1419cái 23,000
Hết hàng
Chinu chuôi dẹt #1319cái 23,000
Hết hàng
Chinu chuôi dẹt #1219cái 23,000
Hết hàng
Chinu chuôi dẹt #1119cái 23,000
Hết hàng
Chinu chuôi dẹt #1018cái 23,000
Hết hàng
Chinu chuôi dẹt #818cái 23,000
Hết hàng
Chinu chuôi dẹt #616cái 23,000
Hết hàng
Chinu chuôi dẹt #515cái 23,000
Hết hàng
Chinu chuôi dẹt #414cái 23,000
Hết hàng
Chinu chuôi dẹt #212cái 23,000
Mua Hàng
Chinu chuôi dẹt #1.510cái 23,000
Mua Hàng
Chinu chuôi dẹt #19cái 23,000
Mua Hàng
Chinu chuôi dẹt #1/08cái 23,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị