Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi đơn có lò xo giữ mồi mềm
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Owner Twist Lock Jointed Keeper TL-11 2/04 cái/bịch 85,000
Hết hàng
Owner Twist Lock Jointed Keeper TL-11 3/04 cái/bịch 85,000
Hết hàng
Owner Twist Lock Jointed Keeper TL-11 4/04 cái/bịch 85,000
Hết hàng
Owner Twist Lock Jointed Keeper TL-11 5/04 cái/bịch 85,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị