Thông tin sản phẩm
  • VMC Weedless Jighead 7312WJ
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
VMC 7312WJ - 7g Lưỡi #3/0 - Chì 7g4 110,000
Mua Hàng
VMC 7312WJ - 15g Lưỡi #3/0 - chì 15g4 110,000
Mua Hàng
VMC 7312WJ - 7g Lưỡi #2/0 - chì 7g4 110,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị