Thông tin sản phẩm
  • Legend Risto Rap
  • Made from Balsa wood
  • Hand-tuned and Tank-tested
  • Floating on paused
  • Body Length: 8cm
  • Swimming dept: 2.5-3m
  • Weight: 21g
  • Hooks: Two No.4
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Risto Rap 8 - RR8 OCW 280,000255,000
Hết hàng
Rapala Risto Rap 8 - RR8 FT 280,000255,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị